PK Wronki
Powróć do: O Spółce

Status prawny

PK Wronki Ratuszowa 3

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana przez gminę Wronki na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 października 1991 roku Nr XVI/110/91 w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wronkach w dniu 2 grudnia 1991 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Chodzieży, Oddział w Czarnkowie przed notariuszem mgr Jadwigą Budzinowską-Stelmaszyk. Spółka została zarejestrowana w dniu 1 lutego 1992 roku w Sądzie Rejonowym w Pile, Wydział V Gospodarczy pod poz. RhB 678, a następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 grudnia 2003 roku pod numerem 183866.