Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
15°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal informacyjny Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w opaciu o walidatory. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Sobieraj, biuro@2clickportal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612229155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biura Spółki, dostępne dla klientów, znajdują się w trzech lokalizacjach:

  • w budynkach przy ulicy Ratuszowej 3 - główna siedziba Spółki,
  • w budynku przy ulicy Chrobrego - Dział Zarządzania Nieruchomościami, Windykacja,
  • w budynku przy ulicy Prasłowiańskiej 9 - Oczyszczalnia Ścieków Borek.

Opis dostępności:

Ratuszowa 3.
Na teren siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach można dostać się jedną z trzech bram wjazdowych:

  • od ulicy Niepodległości (w czasie obostrzeń, związanych z pandemią, jest to jedyny, stale czynny wjazd),
  • od ulicy Chrobrego,
  • bramą wjazdową UMiG Wronki, od ulicy Ratuszowej.

Do budynku prowadzą cztery wejścia, ale dla klientów jest przeznaczone wejście główne (przeszklone drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie), do którego prowadzi chodnik od strony parkingu Ratusza. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową, umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, nie ma żadnych schodów, ale między niektórymi pomieszczeniami znajdują się kilkucentymetrowe progi. Wejściem głównym klienci dostają się do holu, a stamtąd do Działu Administracji (Biuro Obsługi Klienta) oraz sekretariatu. W przypadku konieczności osobistego kontaktu osoby niepełnosprawnej z pracownikami Działu Księgowości lub Działu Utrzymania Ruchu należy udać się Biura Obsługi Klienta lub sekretariatu (patrz wyżej), dokąd pracownik odpowiedniego działu zostanie wezwany.

 

Wejście do budynku przy ulicy Chrobrego.

Przy ulicy Chrobrego, od strony terenu Spółki, znajduje się kilka miejsc parkingowych. Do budynku biur Działu Zarządzania Nieruchomościami i windykacji prowadzą schody, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową. Na parterze znajdują się biura Działu Zarządzania Nieruchomościami. Obsługa windykacyjna znajduje się na pierwszym piętrze, na które prowadzą wąskie schody. W przypadku konieczności osobistego kontaktu osoby niepełnosprawnej z pracownikami Działu Zarządzania Nieruchomościami lub windykacji należy udać się biura Obsługi Klienta lub sekretariatu (patrz wyżej), gdzie zostanie zorganizowane spotkanie klienta z pracownikiem odpowiedniego działu.

 

Wejście do biurowca Oczyszczalni Ścieków na Borku (Prasłowiańska 9).

Na terenie obiektu znajduje się duży parking. Do budynku prowadzą dwa, sąsiadujące ze sobą  wejścia. Budynek jest częściowo przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych (parter). Do biur na piętrze prowadzą schody. W przypadku konieczności osobistego kontaktu osoby niepełnosprawnej z pracownikami Działu Kanalizacji lub Działu Wodociągów należy umówić się na spotkanie, które zostanie zorganizowane albo na Ratuszowej 3, albo na Prasłowiańskiej 9.

 

Uwagi.
Do wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem‑przewodnikiem.
Żaden z budynków nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma infomatów z informacją głosową, nie ma infomatów z informacją w języku migowym. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Nie posiadamy toalet przystosowanych do korzystania z nich przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
Drogi ewakuacyjne mają wyłącznie oznaczenie za pomocą strzałek fluorescencyjnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.