Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
31°C

PSZOK

PSZOK

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I.    ZASADY OGÓLNE

  1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przywożącego odpady:
   1. adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,
   2. oryginalnego oświadczenia informującego od kogo oraz z jakiej nieruchomości pochodzą dostarczane odpady (załącznik nr 1 lub 2) - w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości.   
   1. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów oraz stopnia ich czystości.
   2. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
   4. Do PSZOK można oddać:

1)         papier,
2)         metale,
3)         tworzywa sztuczne,
4)         szkło,
5)         odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6)         bioodpady,
7)         odpady niebezpieczne,
8)         przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
9)        zużyte baterie i akumulatory,
10)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12)     zużyte opony,
13)     odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

II.        USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. PSZOK przyjmuje odpady: w poniedziałki od 08:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy punkt jest nieczynny. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia.
 2. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe ROD, działki budowlane)
 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami.
 4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
 5. Odpady niebezpieczne w konsystencji płynnej muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych  i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz muszą posiadać informację (etykietę lub opis) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 6. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić dany odpad. Dostarczający odpady ma bezwzględny obowiązek przed dokonaniem rozładunku zgłosić się do pracownika PSZOK.
 7. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych, styropianu budowlanego oraz zużytych opon samochodowych pracownik PSZOK dokonuje wpisu do rejestru zawierającego dane o rodzaju i ilości odpadów oraz dane mieszkańca na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 8. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a także w przypadku:
  1. stwierdzenia, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe ROD, działki budowlane),
  2. gdy odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 9. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 10. Pojemniki i kontenery na odpady znajdujące się na terenie PSZOK opisane są wg zbieranych odpadów w następujący sposób:
  1. PAPIER” - opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty, książki, reklamówki papierowe.
  2. TWORZYWA SZTUCZNE” - odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw  sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki, elementy opakowań ze styropianu. Butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości.
  3. SZKŁO OPAKOWANIOWE”   - butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
  4. SZKŁO INNE” - odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra, szkło zbrojone).
  5. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE” - odpady z budowy i rozbiórek jak również remontów wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji inwestycji przez właścicieli nieruchomości np. beton, gruz ceglany, materiały ceramiczne np. sedesy, umywalki w ilości do 1 m3 jednorazowo.
  6. „INNE ODPADY BUDOWLANE”- odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zawierające substancje niebezpieczne) np. wełna mineralna, wełna szklana, styropian budowlany, papa w ilości do 1 m3 jednorazowo.
  7. BIOODPADY” - odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów do maksymalnej długości 30 cm), części roślin (łodygi, kwiaty). Odpady ulegające biodegradacji należy wysypać z worków do właściwego oznakowanego kontenera,
  8. OPONY” - zużyte opony samochodów osobowych, motorów, motorowerów oraz rowerów w ilości do 8 sztuk/rok od właściciela nieruchomości/mieszkańca oraz zużyte opony rowerów, wózków, motorów, skuterów itp. Opony można dostarczyć wyłącznie osobiście.
  9. WIELKOGABARYTY” - odpady wielkogabarytowe: szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, fotele itp. powinny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,
  10. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY” - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym lampy LED i halogenowe.
  11. ODPADY NIEBEZPIECZNE” – z podziałem na:

a) zużyte tonery drukarskie, cartridge,
b) opakowania po środkach ochrony roślin,
c) opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) opakowania po rozpuszczalnikach,
f) lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
g) opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach,
h) oleje i tłuszcze,
i) przeterminowane leki i środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne.

Dla odpadów wymienionych w podpunkcie 5) oraz 6) ustala się łączny limit ilości oddanych odpadów z danej nieruchomości w wysokości 1 m3/rok w przypadku betonu, gruzu, materiałów ceramicznych, wełny mineralnej, wełny szklanej, styropianu budowlanego oraz dodatkowo 1m3/rok z danej nieruchomości w przypadku papy.

11. Do PSZOK nie są przyjmowane:

1)       zmieszane odpady komunalne,
2)       odpady budowlane i opakowania zawierające azbest,
3)       części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon),
4)       wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych,
5)       nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
6)       odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
7)       odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

12. Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia.

 

III.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 672 540 163 (by połączyć się z obsługą PSZOK po zapowiedzi pozostań na linii) lub Urzędu Miasta i Gminy Wronki 672 545 321.
   2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wronki: www.wronki.pl.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: pdf, 230.98 kB
Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK
Format: pdf, 595.01 kB
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK
Format: pdf, 518.04 kB
Regulamin punktu Drugie Życie Rzeczy
Format: docx, 18.35 kB
Ewidencja przedmiotu Drugie Życie Rzeczy
Format: xlsx, 14.69 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.