PK Wronki
Powróć do: Dla Klienta

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdą Państwo dokumenty, składane w Dziale Administracji Przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Stałe zlecenie na wywóz nieczystości płynnych
Format: pdf, 163.34 kB
Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości
Format: pdf, 572.35 kB
Protokół odbioru technicznego
Format: pdf, 661.53 kB
Warunki techniczne na wodomierz ogrodowy
Format: pdf, 543.13 kB
Wniosek o uzgodnienia wstępne
Format: pdf, 564.17 kB
Wniosek o zawarcie umowy
Format: pdf, 598.85 kB
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
Format: pdf, 767.56 kB
Wniosek o rozwiązanie umowy
Format: pdf, 572.8 kB
Wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu
Format: pdf, 569.41 kB
Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
Format: pdf, 566.27 kB
Zgłoszenie odprowadzania ścieków
Format: pdf, 574.04 kB
Zgłoszenie gotowości do odbioru przyłącza
Format: pdf, 557.61 kB
Regulamin udzielania zamówień
Format: pdf, 3.6 MB
Umowa - plan sytuacyjny przyłącza
Format: pdf, 136.5 kB