PK Wronki
Powróć do: strona główna

O Spółce

Historia wronieckich wodociągów sięga 1910 roku

Historia wronieckich wodociągów sięga 1910 roku. Na terenie miasta powstała wtedy pierwsza studnia głębinowa, rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i prace związane z budową kanalizacji ogólnospławnej. Do roku 1992 wroniecka „komunalka” była przedsiębiorstwem państwowym (PGKiM), zarządzanym przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile. Przemiany gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych, przekazanie Gminie majątku wodno-kanalizacyjnego i decyzje Rady Miasta i Gminy Wronki doprowadziły do przekształcenia naszego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zarejestrowana w dniu 1 lutego 1992 roku. Byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się prywatyzacji gospodarki komunalnej.

Przejęta po PGKiM  infrastruktura nie należała do cudów techniki, a Wronki, wytwarzając olbrzymie ilości nieczystości, spływających bezpośrednio do Warty, nie mogły się pochwalić tytułem miasta dbającego o swoje środowisko. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej udało nam się zdecydowanie poprawić ten stan. Realizacja kolejnych projektów to między innymi budowa oczyszczalni ścieków na Borku, budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej, modernizacja i budowa nowych obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody.

Jesteśmy spółką jednoosobową ze 100% udziałem gminy Wronki – najważniejszym celem naszych działań jest dbanie o dobro mieszkańców i środowisko regionu.